Bestyrelsen - SEIF's Venner

 
Formand: Stefan Eiersted - Mobil: 22 34 84 09 - mail: stefaneiersted@hotmail,com
 
Næstformand: Mette Wunderow - mail: mewu@frederikshavn.dk
 
Kasserer: Lone Thomsen - mail: loto@frederikshavn.dk
 
Sekretær: Kirstina Bak Kristensen - mail: k_bak@hotmail.com

Facebook: Hans Johnasen
 
Hjemmeside: Morten Fjølner - mail: fjolner@mail.dk
 
Sponsorudvalg: Martin Nielsen - mail: martin.nielsen@nordjyske.dk
 
 
 
Intern revisor: Henrik Nielsen
 
 
Strandby-Elling-Nielstrup Idrætsforening